ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.com
Rp161.150,00
1 سال
Rp161.150,00
1 سال
Rp161.150,00
1 سال
.net
Rp226.600,00
1 سال
Rp226.600,00
1 سال
Rp226.600,00
1 سال
.bar
Rp990.000,00
1 سال
Rp990.000,00
1 سال
Rp990.000,00
1 سال
.org
Rp200.750,00
1 سال
Rp200.750,00
1 سال
Rp200.750,00
1 سال
.info
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
.biz
Rp252.450,00
1 سال
Rp252.450,00
1 سال
Rp252.450,00
1 سال
.pw
Rp329.450,00
1 سال
Rp329.450,00
1 سال
Rp329.450,00
1 سال
.name
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
.asia
Rp206.800,00
1 سال
Rp206.800,00
1 سال
Rp206.800,00
1 سال
.in
Rp137.500,00
1 سال
Rp137.500,00
1 سال
Rp137.500,00
1 سال
.in.net
Rp108.350,00
1 سال
Rp108.350,00
1 سال
Rp108.350,00
1 سال
.co
Rp412.500,00
1 سال
Rp412.500,00
1 سال
Rp412.500,00
1 سال
.pro
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
.me
Rp397.100,00
1 سال
Rp397.100,00
1 سال
Rp397.100,00
1 سال
.mobi
Rp273.350,00
1 سال
Rp273.350,00
1 سال
Rp273.350,00
1 سال
.us
Rp115.500,00
1 سال
Rp115.500,00
1 سال
Rp115.500,00
1 سال
.cool
Rp462.000,00
1 سال
Rp462.000,00
1 سال
Rp462.000,00
1 سال
.blog
Rp375.100,00
1 سال
Rp375.100,00
1 سال
Rp375.100,00
1 سال
.ca
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
.club
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
Rp215.600,00
1 سال
.cn
Rp119.350,00
1 سال
Rp119.350,00
1 سال
Rp119.350,00
1 سال
.co.uk
Rp137.500,00
1 سال
N/A
Rp137.500,00
1 سال
.de
Rp115.500,00
1 سال
Rp115.500,00
1 سال
Rp115.500,00
1 سال
.eu
Rp133.100,00
1 سال
Rp133.100,00
1 سال
Rp133.100,00
1 سال
.icu
Rp101.200,00
1 سال
Rp101.200,00
1 سال
Rp101.200,00
1 سال
.nl
Rp133.100,00
1 سال
Rp133.100,00
1 سال
Rp133.100,00
1 سال
.online
Rp512.600,00
1 سال
Rp512.600,00
1 سال
Rp512.600,00
1 سال
.ru
Rp72.600,00
1 سال
N/A
Rp72.600,00
1 سال
.site
Rp380.600,00
1 سال
Rp380.600,00
1 سال
Rp380.600,00
1 سال
.top
Rp133.100,00
1 سال
Rp82.500,00
1 سال
Rp82.500,00
1 سال
.uk
Rp137.500,00
1 سال
N/A
Rp137.500,00
1 سال
.vip
Rp247.500,00
1 سال
Rp247.500,00
1 سال
Rp247.500,00
1 سال
.xyz
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال
Rp165.000,00
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains

Powered by WHMCompleteSolution